Gran Circ de Nadal de Girona

Client: Circus Art Foundation
Producció: Plei Audiovisual
Des de Circus Art Foundation ens encarreguen cada any la realització d’un vídeo promocional de curta durada del Gran Circ de Nadal que es celebra anualment a Girona, així com la realització multicàmera de l’acte.
De la mateixa manera, per la mateixa Fundació, també realitzem anualment el suport audiovisual al Festival Internacional del Circ de Figueres.01.2015