Vídeos promocionals Universitat de Girona

Client: Universitat de Girona
Realització: Plei Audiovisuals
Música: Mmikkael fernandez
La Universitat de Girona confia amb nosaltres des de fa anys per la realització dels diferents vídeos de graus que s’imparteixen a les diferents Facultats, així com alguns dels seus vídeos promocionals.
Els vídeos, realitzats a partir d’entrevistes a professors, estudiants i exestudiants de cada grau, serveixen per promocionar els estudis de la Unviversitat i es difonen a través de la web de la UdG i les seves xarxes socials.
En aquesta pàgina podeu veure alguns exemples de la trentena de vídeos hem realitzat en total.06.2015