UdG - Unitat de Compromís Social

Client: Universitat de Girona
Realització Audiovisual
Plei Audiovisuals
Il-lustració
Mario Pereda
Animació
Groc
05.2019