Agpograf - Printing Your Dreams

Client: Agpograf
Producció i Realització
Plei Audiovisuals

Grafisme
Aeiou

Foto Fixe
Carles Palacio
Agpograf és una impremta especialitzada en offset i digital d’alta gamma instal·lada al barri de Poble Nou de Barcelona des de fa més de 50 anys, mantenint l’esperit de la tradició de la matèria impresa i de l’olor de la tinta amarant el paper.
Els seus treballs denoten una bona simbiosi entre els creadors d’idees gràfiques i l’industrial amb sensibilitat. 03.2021